Faydalı dua arşivi

2
31

Faydalı olacağını düşündüğüm bu duaları sizler için bir araya getirdim. İnşallah işinize yarar . Allah her daim yanınızda olsun

1. Dünyada ne dilenirse olurmuş… 
ALLAHÜMME YA KAFİ
çarşamba akşam 111 kere okunmalıymış.
2. Tesbih duaları… 
ALLAHÜMME YA HALİMÜ 88 kere
mülayim davranıcı demek,adamın sana karşı yumuşaması için,
ALLAHÜMME YA MUKADDİMU 184 kere
cenabı hak her konuda zafer ihsan eder okuyana
ALLAHÜMME YA MELİKEL MÜLKÜ 90 kere 
her mülkün hakiki sahibi demek,okuyan halk tarafından sevilir,
yüksek makama erermiş.
düşmanı def etmek için;
ALLAHÜMME YA AHİRU 801 kere
zülmedenden kurtulup her murada ermek için;
ALLAHÜMME YA CABBARÜ 206 kere
3. dilek duası… 
cuma günü sabah namazından sonra aşağıdaki duayı 70 kere okursan inşallah ne muradın var ise olurmuş.
“Allahümme salli ala muhammedin mehtelefel melevani ve teakabel asarani kerrerel cedirani vesta’k belel ferkani ve belli’g ruhahu ve ervahe ehlibeytihi minnet tahıyyete vesselame ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesiran kesira.”
4. her türlü dilek istek için… 
KUDURİYE DUASI
Bismillahirrahmanirrahim
Allahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni’mer rabbü rabbi ve ni’mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve es’elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati vel’hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen, 
ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena feinneke hayrul ğafirine.Verhamna feinneke hayrur rahmine.Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve
sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem .Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sad
Vensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente hayrur razikıyn.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü ve heb lena rihan tayyiben kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü Allahümme yessir lena umürena mear rahati likulübina ve eydina vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala vücuhi a’daina vemsehühüm kulübün
Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü şahetil vücuhü lil’hayyil kayyümü.ve kad habe men hamele zulmen .Ta sin mim ha mim ayn sin kaf,meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani.Ha mim ,ha mim,ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddur.Bismillahirrahmanirrahim.Ha mim,tenzilül kitabi minallahil azizil alim.Ğafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi.Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim
Bismillahirrahmanirrahim.Yühıbbunehüm kehubillahi.Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian.Ve ennellahe şedidül azabi.Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.Ya Ekramel ekramine,ve ya erhamer rahimine.Velhamdülillahi rabbil alemin.Amin.
5. imam gazalinin dualarından biri… 
ve innallahe biküm le raüfün rahim 
bu duayı 100 kere tesbih gibi çekiliyormuş,
katılaşmış gönülleri yumuşatmak için,
şöyle niyet edebilinirmiş,sana hayin davranan çekemeyen kim varsa(kaynanan,arkadaşın,komşun,eşin,kardeşin )
niyet ettim Allahu teanın rızası şerifi için falandan olma filanın,bana karşı kalbi yumuşayıp,bütün düşmanlıklarının dostlığa çevrilmesi,bana karşı hayinlik düşünmemesi,beni kendine dost görmesi için,falancının bana karşı düşündüğü bütün kötü niyetleri iyiye çevir yarabbi,sana güvendim,sana sığındım,hakkımda ne kadar kötülük düşünüyorsa iyiye çevir,beni gözünde şirin ve sevimli göster gibi,içinden nasıl geliyorsa öle dua edilecekmiş.
6. süre-i beyyine… 
“Bismillahirrahmanirrahim
Lem yekünilleziyne keferu min ehlil kitabi vel müşrikiyne münfekkiyne hatta te’tiye hümül beyyineh.
Rasulün minellahi yetlu suhufen mutahheraten fiyha kütübün kayyimeh.
Ve ma teferrakalleziyne utül kitabe illa min ba’di ma caet hümül beyyineh.
Ve ma ümiru illa liya’büdüllahe muhlisıyne lehüddiyne hunefae ve yükıymussalate ve yü’tüzekkate ve zalike diynül kayyimeh.
İnnelleziyne keferu min ehlil kitabi vel müşrikiyne fiynari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrül beriyyeh.
İnnelleziyne amenu ve amilussalihati ülaike hüm hayrul beriyyeh.
Cezaühüm ınde rabbihim cennatü adnin tecriy min tahtihel enharu halidiyne fiyha ebeda, radıyellahü anhüm ve radu an, zalike limen haşiye rabbeh.”
Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) bu sure hakkında:
Muhakkak Allah Teala “Lem yekün” ü okuyan kulunu işitir de buyurur: Kuluma müjde veririm. İzzetime celalıma yemin ederim ki ( ey kulum ) seni,dünya ve ahiret halleri içerisinde ebediyyen unutmayacağım ve seni cennete yerleştireceğim,sen razı olana kadar. ( Hafız Ebu Musal Esiyri ve İbnü Esir rivayet etmişlerdir)
7. dilek için… 
2 rekat Allah rızası için hacet namazına niyyet edilip kılınırmış. Selam verince hiç konuşmadan 21 defa 
“Bismillahirrahmanirrahim
İnnallahe hüver razzaku zul-kuvvetil metiyn. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.”
diyip şu dua okunurmuş:
“Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab”
diyerek dilek dilenirmiş.
8. Abdulkadİr Geylanİ Hz.nİn Besmele-İ Şerİfe Duasi 
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Allahümme inni es’elüke bi hakkı bismillahir rahmanir rahim,
ve bi hurmeti bismillahir rahmanir rahim,
ve bi fadlı bismillahir rahmanir rahim,
ve bi azameti bismillahir rahmanir rahim,
ve bi celali bismillahir rahmanir rahim,
ve bi cemali bismillahir rahmanir rahim,
ve bi kemali bismillahir rahmanir rahim,
ve bi heybeti bismillahir rahmanir rahim,
ve bi menzileti bismillahir rahmanir rahim,
ve bi meleküti bismillahir rahmanir rahim,
ve bi ceberuti bismillahir rahmanir rahim,
ve bi kibriyai bismillahir rahmanir rahim,
ve bi senai bismillahir rahmanir rahim,
ve bi behai bismillahir rahmanir rahim,
ve bi kerameti bismillahir rahmanir rahim,
ve bi sültani bismillahir rahmanir rahim,
ve bi beraketi bismillahir rahmanir rahim,
ve bi ızzeti bismillahir rahmanir rahim,
ve bi kuvveti bismillahir rahmanir rahim,
ve bi kudreti bismillahir rahmanir rahim,
irfa kadri veşrah sadri ve yessir emri,verzukni min haysü la yahtesibu ,bi fadlike ve keramike ya men hüve kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf ve es’elüke bi celalil ızzeti ve celalil heybeti ve ceberutil azameti en tecaleni min ıbadıkes salihıyn ,ellezine la havfün aleyhim ve la hüm yahzenün bi rahmetike ya erhamer rahımiyn,ve en tusalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin vef’al li(BURADA HACET SÖYLENİR)
BU DUA ABDULKADİR GEYLANİ HZ.AİTTİR,
OKUYAN KİMSELER EVLİYALAR DİVANINA KAYDOLUR,
ÖMRÜ BOYUNCA DUALARI KABUL OLUR,
DÜNYADA İKEN CENNET SANA GÖSTERİLİR,
BU DUAYI OKUMAK BÜYÜK KAZANÇTIR
OKUMA ŞEKLİ:
SEHER VAKTİNDE KALK 786 defa BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM çek
HEMEN ARDINDAN 133 defa SALATÜ SELAM(selavat)getir
sonra BU DUAYI OKU
9. eş ve sevgili ile arayı düzeltmek için… 
“subhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şeyin ve varisehu ve razigahu ve rahimeh..”
perşembe gecesi 00:00 dan 01:00 kadar 150 taneyi okuman gerekiyormuş.
Okuduktan sonra gelmesini istediğin kişinin anne ismiyle beraber kendisinin ismini söylüyormuşsun :
“……. olma …… ma okuyorum diyormuşsun yüzüne üflüyosun o kişi yanında değilse bulunduğu yöne doğru üflüyormuşsun.”
10. hacetin kabul olmasını sağlayan dua 
” Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikeleh, lehül-mûlkü velehül-hamdü ve hûve alâ külli sey’in kadir. 
Elhamdü lillâhi ve Subhanallâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil-aziym. ” 
Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.): 
“Her kim bu kelimelerle duâ eder de günahlarinin bagislanmasini diler veya dünya ve âhireti ile ilgili bir duâ ederse 
duâsi kabul olur ve istedigi verilir” buyurmustur. 
11. sevgi bağlılık için… 
bu tesbihleri en az 100 tane çekmeyi adet haline getirmek gerekirmiş
sevdiğiniz kişi size ve evine bağlanırmış,
aranızda aşırı sevgi ve muhabbet meydana gelirmiş.
Abdestli ve niyet edilerek okunmalıymış.
ALLAHÜMME YA HALİYMU
ALLAHÜMME YA VEDÜD 
ALLAHÜMME YA KADİRU (305 kere)
ALLAHÜMME YA MÜAHHIRU (846 kere)
ALLAHÜMME YA EVVELÜ 
12. Zenginlik Servet İsteme Duası… 
“Allahumme inna nes’elüke-lhüdâ vettukâ vel-afafe vel-ğına”
(Allah’ım, Senden hidayet, takva, iffet ve helal yoldan servet isterim.)
13. vesveseyi önlemek için… 
“Amentü billahi ve rusulihi, Allahu ahadün, Allahussamedü, lem yelid velem yuled, velem yekün lehu küfüven ahad.” 
14. derslerde ve imtihanlarda başarılı olmak için… 
“Allahümme ya müfettıhal ebvabi iftah lena külle hayral bab*Allahümmerzukna rizkan vasian ve umran taviylen vallahü nes’elü en yüvafikana li hıdmetil ılmi ved dini ven necahı fil imtihan *innellahe la yuhlifül miad*ve billahit tevfik”
15. Gideni döndürmek için. 
Bu duayı perşembeyi cumaya bağlayan gece 15 kere okumak gerekiyormuş.
“Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme ec alil Kur’ane lena fiddünya karınen ve fil ahireti münisa ve fil kıyameti şefiân bi Rahmetike Ya erhamurrahimin Amin.”
16. kaybolan insanın ismini niyet ederek o kişinin gelmesi için okunan bir dua.
“Bismillahirrahmanirrahim,
Ved dha.Vel leyli iza seca.Ma veddeake rabbüke ve ma kala.Velel ahiratü hayrun leke minel üla.Ve le sevfe yu’tıyke rabbüke fe terda.Elem yecidke yetiymen fe ava ve vecedeke dallen fe heda.ve vecedeke ailen fe ağna fe emmel yetiyme fela takhar ve emmes saile fe la tenher. ve emma bi nı’meti rabbike fe haddis.”
17. -İstediğin veya bir dileğin için:
100 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” diye dua etmeli.hacet önceden sölenmelymiş.
-Önce allah rızası için iki rekat namaz kılınacak. bu duaya ilk başladığın gün namazı kılacaksın.sonra dileğin gercekleşene kadar günde 21 defa olmak üzere aşağıdaki duayı okuyacakmışsın. dleğini duayı 21 kere okuduktan sonra değil önce söleyecekmişsin.
“Bismillâhirrahmanirrahim,
İnnallahü hüver razzakgu zülguvvetil metin vele havle vele guvvete ille billahr aleyyül azim.”
benim bir yakınım bu duayla ookudu ve dleğinin gercekleştiğini sölüyor.ama temiz bir kalple ve hayırlısını isteyerek hacette dilekte bulunmak lazımmış.
18. Sabah namazından sonra hiç kimseyle konuşmadan üç gün boyunca 101 kere esmai şerifeyi candan isteyerek okursa iki kişinin arasındaki muhabbet daim olurmuş.
“Bismillahirrahmanirrahim,
Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyul azim.Ya kadim ya daim ya veter baid ya semed yamenlemyelit velem yület velem yekünlehu küfüvenehat selahu teala aleyhi ecmain.
19. sevdğine şirin gözükmek için 
hergün kendi üzerine okunacakmış.
“Bismillahirranmanirrahim,
Gulutullahe evirrahman ey yamen tedu felehül esmail hüsna ve la techer bi selatike ve la tu ha fid biyha vep degi beyne zalike sebile ve gulul hamdi lilla illezi lem yeddehiz veleden velem yekül lehü şerikül fil mülk ve liyyü minez zillü ve kebbürü tek bira.”
20. bütün peygamberlerin şefaatına nail olmak için. 
uyumadan az önce bu salavatı okuyanlar bütün peygamberler şefatticisi olurmuş.
“Allâhümme salli alâ muhammedin ve âdeme ve nûhın ve ibrâhiyme ve mûsâ ve ıysâ ve mâ beynehüm minen nebiyyîne vel mürseliyn,salevâtüllâhi ve selâmühû aleyhim ecmeıyn.”
21. dilek için… 
” Selâmun kavlen min Rabirrahim.”
3 gün veya 7 gün 818 defa her gün okunursa dilek kabul olurmuş.
22. zikir için… 
en önemli ve en çok edilen zikirmiş.
“Subhanallah,Elhamdülillah,Allahu Ekber.”
“Estağfirullah,La ilâhe illallah.”

2 YORUMLAR

  1. Selamün aleyküm arkadaşlar ben yaptırdım burak hocamıza elime daha yeni geçti ama tutacağına inanıyorum çünkü daha önce hocamıza bereket için kısmet açma celbi yaptırmıştım ve tuttu çok şükür ona güvenerek yaptırdım aten o yüzden bende güvende sıkıntı yok burak hoca uzakta olanlara kargo şeklinde yardımcı oluyor işinin üstadı iyi bir medyumdur tavsiye ediyorum pişman olmazsınız..

  2. Evlenmek istediğim kızın babası karşı çıkıyo bizi evlendirmek istemiyor. İk,mizde ne yapacagımız bilemedik kaçırmak istedim sevgilimi ama olmadı bi kere denedik ve hocaya gittik imam nikahı kıydırdık ama eşim akşamına ağlamaya başladıkorktu evine geri gönderdim. Babasına defalarca gittik bi sonuç alamadık 1 sene boyunca birçok kez istedik olmadı internetten eşim bu hocayı söyledi bana ama inanmam dedim böyle şeylere eşimin ısraı ile durak abi ile görüştük bize dil bağlama vekfi yaptırdı vekfin sabırla bekledik bittiği gün annemlerle tekrar gittik son gittiğimizede bizi kapıdan geri göndermişti . kalbim güm güm zile bastım kapıyı babası açtı ve buyurun bakalım içeriye dedi yumuşak bi tavırla sonrası zaten benim için sanki rüya gibi geçti şuan çok şükür birlikteyiz herkeze selam olsun buradan bu adama güvenin diyorum başkada bişey demiyorum. stop

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here