Önemli Ve Etkili Bir Hacet Duası

0
26

hacetlerin hasılı kabülü için mücerrep ve tesirli bir hacet duasını bereketduası sitemizde kıymetli ziyaretçilere ve site takipçilerine yazıyoruz

OKUYACAĞINIZ DUA

Bismillâhirrahmânirrahîm. İlâhî rahmetike ve siat külli şeyin lâ ilâhe illâ ente yâ erhamerrâhimîne kaddertel eşyâe ve ahkemtehâ bi hıkmetike ve rahimtel ıbâde bi rahmetül umûmi rahmetil hususı sübhâneke entellâhür rahmânür rahîmü ihâtati sirri imdâdiyyeti mülkike ihâtaten ebediyyeten ve ahadiyyeten eselüke ve etevesselü ileyke bi esmâikel hüsnâ en teşhednî hakâikal eşyâi ve en teveffikanî li hıfzıhâ ve entel hannânül mennânür rahmânü aleynâ fil ezeli vel ebedi bil keşfi an sirrin nefsi vel cismi ve hakîkatihâ yâ Allahü yâ Allahü yâ Allahü yâ maliki yevmiddîn. Sehhirlî hâdime hâzal ismiş şerîfi ve müdnî bi rakîkati min rakâikıke li ahzî bihâ beyne ebnâü cinsî yâ Allahü yâ Rahmân.

niyetinizi dile getirip günde bir kere bu faziletli duayı okuyup neticeyi Allah c.c. den bekleyiniz

www.bereketduasi.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here